Adatvédelmi Információ

Bevezetés

A jelen Adatvédelmi Információ célja a Felhasználó tájékoztatása a személyes adatairól, melyeket Etex Poland sp. z o.o., székhelye: Varsó, ul. Przecławska 8 (03-879), cégjegyzékét vezető bíróság: Varsói Területi Bíróság, az Országos Bírósági Cégnyilvántartás XIV. Gazdasági Főosztálya,  cégjegyzékszáma: KRS 0000046388 (aki adatkezelőként jár el, a továbbiakban „Adatkezelő ") gyűjt a www.siniat.hu  webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) keresztül és annak magyarázatát képezi, miért gyűjti és feldolgozza az Adatkezelő az ilyen személyes adatokat, milyen jogalapon és milyen módon dolgozza fel a Felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, és milyen személyes adatokat ismer meg az Adatkezelő a Felhasználó Webhelyen történő látogatása során. A Webhely Felhasználó általi használata a jelen Adatvédelmi Információ elfogadását jelenti.

Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletei (általános adatvédelmi rendelet);

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kifejezett hozzájárulása vagy

- a Szerződés tartalmának megfogalmazásához, kialakításához szükséges terjedelemben és ahhoz szükséges célból, a Szerződés módosítása, megszűntetése és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások megfelelő teljesítése céljából,

- az indokolt érdekek (jogilag indokolt célok) teljesítéséhez szükséges terjedelemben és ahhoz szükséges célból, a feldolgozás pedig nem sérti az érintett személy jogait és szabadságát.”

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó által megadott hozzájárulás alapján történik, a Felhasználó jogosult ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni, ami nincs hatással a hozzájárulás visszavonása előtt történt feldolgozás jogszerűségére.

A gyűjtött személyes adatok

Az Adatkezelő kétféle módon gyűjti a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat (a továbbiakban: "Személyes Adatok"):

 • azon információk rögzítésével és küldésével, melyeket a Felhasználó a Webhely egyes oldalain visz be. A „*”-gal jelölt információkat ahhoz át kell adni, hogy az Adatkezelő eleget tudjon tenni az alábbiakban meghatározott, az adatfeldolgozással kapcsolatos követelményeknek. A Felhasználótól közvetlenül gyűjtött Személyes Adatok az alábbiakat foglalják magukban [családi- és utónév, születési dátum vagy életkor, állampolgárság, lakóhely vagy munkahely címe, magán- vagy szolgálati e-mail cím, magán- vagy szolgálati mobiltelefonszám vagy más telefonszám, tevékenység, beosztás, cím, üzenet, vagy a felhasználó által az Adatkezelő számára átadott más személyes adatok ill. elérhetőségi információk. Az Adatkezelő kérheti a Felhasználótól a Webhellyel, termékekkel vagy szolgáltatásokkal ill. az Adatkezelő cégével kapcsolatos kommentek, észrevételek vagy más információk megadását. Az Adatkezelő más meghatározott információ fajtákat is kérhet a pályázatokkal, nyereményjátékokkal, más akciókkal vagy marketing tevékenységekkel kapcsolatban, ideértve a szöveg-, videó- vagy audiótartalom küldését. .
 • cookie fájlok segítségével. További információ a cookie fájlokról az alábbiakban található.

A Személyes Adatok felhasználása

A Felhasználó Személyes Adatait az Adatkezelő kizárólag arra használja, hogy az alábbi kötelességeknek tudjon eleget tenni:

 • a Felhasználó közvetlen megkeresésének megválaszolása, abban az időben megadott leírásnak megfelelően, amikor az Adatkezelő a Felhasználó Személyes Adatait gyűjti vagy a Felhasználónak más módon közölt időben, a Felhasználói Személyes Adatok felhasználása előtt;
 • a Webhely Felhasználó általi használatának kezelése, ideértve a megfelelő körben a Felhasználó részvételét pályázatokon, nyereményjátékokon, más akciós ajánlatokon vagy egyéb marketing tevékenységekben ;
 • e-mailek vagy egyéb marketing információk küldése Felhasználó részére a kiválasztott márkákról, az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásairól és/vagy partnereiről, akikkel az Adatkezelő közös akciókat vagy programokat folytat, amelyek iránt érdeklődhet a Felhasználó elektronikus levelezés / levelezés / szöveges üzenetek útján (feltéve, hogy a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulását adta meg az Adatkezelőnek / kapcsolt vállalkozásoknak és/vagy az Adatkezelő partnereinek, ha ezt az érvényben lévő jogszabályok írják elő).

  Az Adatkezelő összekapcsolhatja a Felhasználó által küldött személyes adatokat más személyes adatokkal, melyeket az Adatkezelő a Felhasználóról más forrásokból, azonos céllal szerzett, ideértve azt, hogy a Felhasználó a Személyes Adatait az Adatkezelő rendelkezésére más helyeken vagy más médium (mint pl. közösségi platformok) közvetítésével bocsátotta. Ezek a források az alábbiakat foglalják magukban: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Tweeter.

  Az Adatkezelő nem használhatja fel a Felhasználó Személyes Adatait más, a jelen Adatvédelmi Információban meg nem határozott célokra, kivéve ha az adott helyzetben megfelelő törvényes engedélyek rendelkezésre állnak. A Személyes Adatok más célra való felhasználásának mindegyik esetében az Adatkezelő köteles a Felhasználót az ilyen változásról a jelen Adatvédelmi Információban tájékoztatni. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló tevékenységek esetén az Adatkezelő nem dolgozza fel a Felhasználó Személyes Adatait az ilyen új célokra a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül.

  A Személyes Adatok különleges kategóriája

  Az Adatkezelő nem fogja gyűjteni ill. feldolgozni a Felhasználóra vonatkozó Személyes Adatok különleges kategóriáját. A személyes adatok különleges kategóriái olyan adatokat foglalnak magukban, melyek feltárják a faji vagy etnikus származást, a politikai, vallási vagy filozófiai nézeteket ill. más, hasonló jellegű nézeteket, a szakszervezeti tagságot, genetikai adatokat, a természetes személy egyértelmű azonosítására szolgáló biometrikus adatokat, egészségre, nemi életre vagy szexuális preferenciákra vonatkozó információkat.

  Közvetlen marketing

  Az Adatkezelő nem használja fel a Felhasználó Személyes adatait közvetlen marketing céljaira a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha ezt az érvényben lévő jogszabályok lehetővé teszik.

  Amennyibben a Felhasználó bármikor úgy dönt, hogy nem kíván továbbá az Adatkezelőtől semmilyen kereskedelmi vagy promóciós információt kapni, a Felhasználó díjmentesen és indokolás nélkül lemondhat bármilyen közvetlen marketing kampányról és tiltakozhat a Személyes Adatainak ilyen célú feldolgozása ellen, az Adatkezelő részére elektronikus üzenetet küldésével a daneosobowe@etexgroup.com címére és a „lemondásra” vonatkozó információ megadásával. A Felhasználó esetleg igénybe vehet az Adatkezelőtől kapott promóciós anyagban foglalt lemondási eljárást is.

  Emlékezni kell arra, hogy az Adatkezelőtől érkező akciós üzenetekről való lemondás nem teszi lehetetlenné a Felhasználó számára, hogy az Adatkezelővel megkötött bármilyen szerződéssel kapcsolatos információkat kapjon.

  Automatizált döntéshozatal

  Az Adatkezelő nem használja az automatizált döntéshozatali folyamatokat, ideértve a profilozást kivéve, ha ezt az érvényben lévő jogszabályok lehetővé teszik. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a döntéssel kapcsolatos logikáról ill. a Felhasználói adatok Adatkezelő általi ilyen feldolgozásának jelentéséről és előrelátható következményeiről.

  A Személyes Adatok rendelkezésre bocsátása és harmadik országokba való továbbadása

  Az Adatkezelő nem bocsátja a Felhasználó Személyes Adatait bármilyen harmadik személyek rendelkezésére és nem hozza azokat nyilvánosságra, amennyiben az ilyen átadás nem a Felhasználó konkrét hozzájárulásán alapul, mely a Felhasználó és Adatkezelő között megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha a Személyes Adatok ilyen átadása egyéb módon megengedett vagy kötelező a jogszabály vagy a közigazgatási vagy bírósági szerv elrendelése alapján.

  Az Adatkezelő a Felhasználó Személyes Adatait a következő átvevők számára küldi.

   Emlékezni kell arra, hogy abban az esetben, ha a Felhasználó Személyes Adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokban lévő feldolgozóknak vagy harmadik személyeknek adják át, amelyeket az Európai Bizottság nem minősít a Személyes Adatvédelem szempontjából megfelelő szintet biztosítónak, az Adatkezelő megfelelő intézkedések bevezetését biztosítja az érvényes nemzeti és európai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés céljából. A Felhasználó másolatot kaphat a megfelelő védőintézkedésekről ill. információt arról, hol bocsátották rendelkezésre az ilyen másolatokat, a daneosobowe@etexgroup.com címünkre való elektronikus üzenet küldésével.

  Cookie fájlok felhasználása

  A cookie fájlok a Felhasználó számítógépén vagy más berendezésén a Felhasználó által látogatott webhelyek által elhelyezett kis szöveges fájlok. Széleskörűen kerülnek alkalmazásra a webhelyek teljesítményének növelése érdekében valamint a webhely tulajdonosainak való információ szolgáltatás céljából.

  Általános információk a felhasznált cookie fájlokról

  A jelen Webhely cookie fájlokat arra használ, hogy a Felhasználói nyelvi preferenciák tárolására, annak megjegyzésére, a Webhely Felhasználó általi használatának elemzésére Google Analytics keretében, a közösségi interakció funkció aktiválására a kezelt külső közösségi webhelyekkel.]. Amikor a Felhasználó első alkalommal a Webhelyünkre látogat, a kezdőoldal az adatvédelemre vonatkozó információkat és a cookie fájlok használatára vonatkozó hozzájárulás megfelelő megfogalmazásait jeleníti meg a „cookie fájlokról szóló banner” segítségével. Ha a Felhasználó továbbra is aktívan használja a Webhelyt és aktívan nem tiltakozik a cookie fájlok használata ellen, az egyet jelent a Felhasználó cookie fájlok használatához való hozzájárulásával, a Felhasználó hozzájárulását fejezi ki a cookie fájlok használatához, ez a hozzájárulás a Felhasználó böngészőjében kerül tárolásra úgy, hogy ezeket az információkat a Webhely minden oldalán ne kelljen megismételni. Amennyiben a Felhasználó böngészőjében nincs hozzájárulás (pl. ha a Felhasználó törölte a Felhasználói cookie fájlokat), az adatvédelmi információkat tartalmazó „cookie fájlokról szóló banner” ismét megjelenik a Webhely Felhasználó általi következő látogatásánál. Az Adatkezelő telepíthet és igénybe vehet bizonyos műszakilag szükséges cookie fájlokat, melyekhez a Felhasználó előzetes hozzájárulása nem szükséges. Az Adatkezelő felhasználhatja a szesszió cookie fájlokat is, melyek a Felhasználói szesszió befejezése után automatikusan törlődnek. Az egyéb cookie fájlok (mint pl. a meghatározott adatok rögzítése útján navigálást segítő cookie fájlok – ennek köszönhetően a Felhasználónak nem kell az ilyen adatokat minden kapcsolásnál újra bevezetnie – és a Webhely tartalmának a Felhasználói preferenciákhoz való igazítására szolgáló fájlok) a Felhasználó hozzájárulása alapján telepíthetők és felhasználhatók. [A RENDELKEZÉS TARTALMA A JÖVŐ, E-PRIVACY UNIÓS RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZIK] Az alábbi táblázatban a Felhasználó minden lényeges információt talál a jelen Webhely által használt cookie fájlokról.

  További információk konkrét cookie fájlokról

  Google Analytics: A jelen Webhely a Google Analytics terméket használja, mely a Google Inc. (Google) cég internetes adatok elemzésére szolgáló eszköze. Google Analytics cookie fájlokat használ arra, hogy az Adatkezelő számára lehetővé tegye annak elemzését, hogyan használják a Felhasználók a Webhelyt.

  Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő aktiválta az átadott IP címek anonimizálását, az ilyen átadás előtt az EGT tagállamaiban a Google lerövidíti / anonimizálja az IP cím utolsó oktetjét. A teljes IP cím az USA-ban lévő Google szerverek által csak kivételes esetekben kerül küldésre és rövidítésre. Ezeket az információkat a Google arra használja fel, hogy értékelje a Webhely Felhasználó általi használatát, a Webhelyen való aktivitásról szóló jelentéseket készítsen az Adatkezelő számára, valamint más szolgáltatásokat nyújtson az Adatkezelő számára a Webhelyi aktivitással és Internet használatával kapcsolatban. A Google kötelessége, hogy nem kötheti össze a Felhasználó IP címét a Google által tárolt más adatokkal. További információ a használati feltételekről és az adatvédelemről a http://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlwebhelyen található. Emlékezni kell arra, hogy a jelen Webhelyen a Google Analytics kódját az „anonimizált IP cím” egészíti ki annak érdekében, hogy biztosítsa az anonim IP címek gyűjteményét IP (ún. IP címek maszkolása).

  Hogyan előzhető meg a cookie fájlok mentése

  A Felhasználó megelőzheti a cookie fájlok mentését az általa használt böngésző megfelelő igazításával. Valóban, az internetes böngészők többsége lehetővé teszi a legtöbb cookie fájl ellenőrzését beállítások segítségével. További információ a cookie fájlok mentésének megelőzéséről a http://www.allaboutcookies.org webhelyen található.

  Ebben az esetben azonban a Webhely egyes tulajdonságai nem megfelelően működhetnek, az egyes funkciók pedig adott esetben nem állnak a Felhasználó rendelkezésére.

  Hogyan törölhetők /deaktiválhatók a cookie fájlok

  A Felhasználó számítógépén elmentett valamennyi cookie fájl törlése/deaktiválása céljából a legtöbb internetes böngésző lehetővé teszi a cookie fájl használatának teljes kikapcsolását ill. a meghatározott domének/webhelyek által elmentett cookie fájlok törlését. Erről további információ a Felhasználói böngésző súgó oldalán található:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

A Felhasználó különösen megakadályozhatja Google számára az adatok (cookie fájlok és IP cím) gyűjtését és felhasználását a Felhasználó által látogatott minden Webhely esetén a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB címen található böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével.

A Felhasználó kifejezetten megtagadhatja a Google Analytics használatát ezen a Webhelyen is, az alábbi linkre kattintva. A lemondásra vonatkozó cookie fájl a számítógépen kerül elmentésre, ami lehetetlenné teszi a jövőbeni adatgyűjtést a Felhasználó jelen Webhely látogatásánál:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics Deaktiválása</a>.

Megosztás közösségi médiákban

Az adatvédelemre való tekintettel az Adatkezelő szándékosan úgy döntött, hogy a Webhelyén nem használja a közvetlen közösségi bővítményeket. Ehelyett az Adatkezelő alternatív műszaki megoldást használ, mely lehetővé teszi a Felhasználó számára annak eldöntését, hogy akarja-e és mikor az adatokat a közösségi médiák üzemeltetőinek átadni. Így tehát, ha a Felhasználó a Webhelyre látogat, az adatok sohasem kerülnek automatikusan továbbításra a közösségi hálózatba. Kizárólag akkor, ha a Felhasználó maga nyomja meg a megfelelő billentyűt, az általa használt böngésző kapcsolatot hoz létre a közösségi médiák szervereivel, vagyis az adott elemre való kattintás, majd a közösségi hálózat ikonjára való kattintás a Felhasználó hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot hozzon létre a közösségi médiák szervereivel és a használatra vonatkozó adatokat a közösségi média üzemeltetőjének küldje attól függetlenül, hogy a Felhasználó az ilyen közösségi hálózat tagja vagy sem.

Az Adatkezelő nincs befolyással a közösségi hálózatok által gyűjtött adatok jellegére vagy terjedelmére. Az adatgyűjtés céljaira és terjedelmére, további feldolgozására és felhasználására, valamint a Felhasználó adatvédelmi jogaira és megfelelő konfigurációs beállításokra vonatkozó információk a közösségi hálózatok megfelelő adatvédelmi irányelveiben találhatók.

Linkek a külső webhelyekhez

A jelen Webhely egyes területein az Adatkezelő a külső webhelyekre vonatkozó linkeket helyezhet el, melyek nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Információ hatálya alá. Ezek a linkek a Felhasználó kényelme érdekében kerülnek elhelyezésre; ne feledje azonban, hogy az Adatkezelő nem gyakorol ellenőrzést az ilyen harmadik felek ill. webhelyeik felett valamint azt, hogy ezek a külső webhelyek más adatvédelmi információ hatálya alá tartoznak a Felhasználótól gyűjtött adatok tekintetében, amikor a Felhasználó ezekre a külső webhelyekre látogat. Az Adatkezelő ajánlja, hogy a Felhasználó figyelmesen olvassa el az adatvédelmi információt minden webhelyen, mielőtt olyan információt adna át, mely lehetővé teszi személyes azonosítását.

Az adatok tárolásának ideje

Az Adatkezelő megőrzi a Felhasználó Személyes Adatait kizárólag addig, ameddig ez a fentiekben leírt célok megvalósításához szükséges vagy a jogszabályoknak megfelelően

Biztonság és titoktartás

Az Adatkezelő a szakmai standard gyakorlatoknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezetett be a feldolgozott Személyes Adatok megfelelő biztonságának biztosítása érdekében. A biztonság azonban az összes résztvevő erőfeszítését igényli. Az Adatkezelő ajánlja tehát a Felhasználónak, hogy ezekben a tevékenységekben megfelelő biztonsági intézkedések hozatalával részt vegyen, ideértve az erős jelszavak használatát és valamennyi Felhasználó neveinek és jelszavainak titokban tartását (adott esetben).

A Webhely gyerekek általi használata

A jelen Webhely nem alkalmas a 16 évesnél kisebb korú gyerekek számára és nem azoknak készült. Az Adatkezelő tudatosan nem gyűjt semmilyen információt az ilyen személyektől. Ha a Felhasználó véleménye szerint egy gyerek az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatokat bocsátott, kérjük vegyen fel kapcsolatot az Adatkezelővel az alábbi címen daneosobowe@etexgroup.com.

A Felhasználó jogai

A Felhasználó bármikor élhet az adatokhoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére vonatkozó jogával, és adott esetben a Felhasználói Személyes Adatok törlésére vonatkozó jogával. A Felhasználó tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen vagy a feldolgozás korlátozását kérheti ill. az adatok átvitelére vonatkozó jogával is élhet (adott esetben), az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az aláírt kérelem-formanyomtatványnak és személyi igazolvány, útlevél, vagy más személyazonossági okmány másolatának az alábbi címre: daneosobowe@etexgroup.com vagy írásban a következő címre: az Adatkezelő történő küldésével.

Adott esetben a Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, függetlenül a visszavonás előtt hozzájárulása alapján történt feldolgozás jogszerűségére.

Mint érintett személy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (különösen az Európai Unió azon tagállamában, ahol a Felhasználó lakóhelye, munkahelye, vagy azon hely található, ahol törvénysértés történt), ha úgy látja, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat.

Hatálybalépés dátuma és változások

A jelen Adatvédelmi Információ 25.05.2018 napján lép hatályba. Az Adatkezelő fenntartja a jogát ahhoz, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy törölje a jelen Adatvédelmi Információ bármely részét. A Felhasználónak időszakosan meg kell ismerkednie az Adatvédelmi Információ legújabb verziójával, ugyanis a jelen Webhely további használata Felhasználó részéről a jelen rendelkezésekre vonatkozó változások közzététele után ezen változások elfogadását jelenti.

Köszönjük a jelen Webhely látogatását.

Innovatív, intelligens és hatékony megoldások

Minősített és tesztelt megoldások

Elkötelezettség a fenntartható építészet mellett