Siniat biztonsági politika és a kristályos szilícium dioxid

A jogszabályokban meghatározott követelményeknek elébe menve, Siniat nyilvánosságra hozza a kristályos szilícium dioxidra vonatkozó információkat saját biztonsági politika keretében. Ezért az alábbiakban megtalálják az erre az összetevőre vonatkozó gyakran feltett kérdéseket, az összetevőhöz kapcsolódó potenciális veszélyeket és az egészségvédelemre vonatkozó ajánlásokat. A munkatársaink készségesen válaszolnak minden kérdésükre. Az alábbi információban használt fontosabb meghatározások:

  • kristályos szilícium dioxid (Crystalline Silica, CS)
  • respirabilis kristályos szilícium dioxid (Respirable Crystalline Silica, RCS); respirabilis, azaz a levegőben lebegő részecskei mérete <10/15μ,
  • munkahelyi expozíciós határértékek (Occupational Exposure Limit, OEL)
  • légutak védőeszközei (Respirable Protection Equipment, RPE)

Mi a kristályos kova?

A kova meghatározás a szilícium dioxidot (Si02) jelenti és kizárólag szilíciumból és oxigénből álló ásványi anyagokat foglal magában. A szilícium dioxid tíz különböző kristályos formában lép fel. Kemény, kémiailag semleges és magas az olvadáspontja. Tekintettel arra, hogy a kristályos szilícium dioxid legelterjedtebb formája a kvarc (esetek több mint 90%-a), a kiadványokban néha kvarc fogalmat használnak kristályos szilícium dioxid helyett. A szilikonok és a szilícium dioxid teljesen más anyagok. A szilikonok szintetikus polimerek, amelyekben a szilícium atomok a szén (szerves) vegyületeihez kapcsolódnak.

Mely építőipari anyagok tartalmazzák a kristályos szilícium dioxidot?

Kristályos szilícium dioxid nagy mennyiségekben minden típusú sziklákban lép fel. Minden talaj legalább nyomokban tartalmazza a kristályos szilícium dioxidot. Például a homok és a kavics főleg a kristályos szilícium dioxidból áll. Tekintettel a fentiekre, az ásványi építőipari anyagok többsége a kristályos szilícium dioxidból áll, vagy azt legalább nyomokban tartalmazza. Vajon a respirabilis kristályos szilícium dioxid ugyanaz, mint a (apró részecskéjű) kristályos szilícium dioxid? A respirabilis kristályos szilícium dioxid fogalom olyan kristályos szilícium dioxid részecskéire vonatkozik, melyek méretei annyira aprók, hogy behatolhatnak a tüdő legmélyebb részeibe, azaz a tüdőhólyagocskákba. A cikkek és végtermékek (ömlesztett szilárd termékek) nem tartalmazzák a respirabilis kristályos szilícium dioxidot. Azonban a respirabilis kristályos szilícium dioxid keletkezhet ill. felszabadulhat ezekből a termékekből megmunkálás során, ill. amikor ki vannak téve mechanikai sérüléseknek.

Vajon a kristályos szilícium dioxid ártalmas-e az egészségre?

Igen, de csak akkor, ha respirabilis kristályos szilícium dioxid levegőben lebegő apró részecskéit hosszabb időn keresztül lélegzik be. Ezen apró porrészecskékkel szembeni hosszabb és túlságos expozíció az ismert szakmai betegséghez, szilikózishoz vezethet. A kockázatra vonatkozó tudás és megelőző intézkedések bevezetése révén, ideértve a megengedhető munkahelyi expozíciós határértékek az EU valamennyi tagállamában való bevezetését, ez a rokkantságot eredményező betegség megelőzhető. A szilikózisban szenvedő személyek a tüdőrák fokozott kockázatú csoporthoz tartoznak.

Hogyan minősítették a kristályos szilícium dioxidot?

Az IARC a kristályos szilícium dioxidot igazoltan rákkeltő hatásúnak minősítette az emberek számára. IARC a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (International Association for Research on Cancer), mely a világon legtekintélyesebb szervezet a rákkeltő anyagok értékelése területén. Hasonló hatású a fa is, a fapor rákkeltő hatású emberek számára.

Miért helyezi el a Siniat a jelölést a termékein?

Az előírások főleg a munkatársak respirabilis kristályos szilícium dioxiddal szembeni potenciális expozíciójára vonatkoznak. A munkatársak expozíciós fokának meghatározása nem mindig lehetséges vagy könnyen előrelátható. Nemcsak a kristályos szilícium dioxid tartalmától függ az adott termékben, hanem attól is, milyen megmunkálásnak vetették alá a termékeket és milyen óvatossági intézkedéseket hoztak. Ezért döntött az Etex Group konszern úgy, hogy a termékein elhelyezi a kristályos szilícium dioxid tartalmára vonatkozó jelölést akkor is, ha a jelenlegi jogszabályok ezt még nem írják elő. Az Etex Group konszern politikája meghatározza, hogy a piacra hozott és több mint 0,1% kristályos szilícium dioxidot tartalmazó termékeket jelölni kell. A jelölés minden olyan termékre kerül, mely ezt a szintet meghaladja. Szárazépítési kivitelezők: munkatársak védelmére vonatkozó ajánlások Gipszkarton lapok A gipszkarton lapok (mechanikai) vágótárcsa segítségével, szellőztető és pormentesítő rendszer alkalmazása nélkül történő vágása a porszint növekedését okozza (magától a szilícium dioxidtól eltekintve is), mely várhatóan meghaladja a munkahelyi expozíciós határértékeket. Ez a légcsőhurut gyulladásának kockázatát és egyéb egészségügyi következményeket is eredményezheti. Akkor is, ha a porzást korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre, ellenőrizni kell azok hatásosságát. Amennyiben kétség merül fel afelől, hogy az adott anyaggal szembeni expozíció meghaladhatja-e a megengedett munkahelyi expozíció határértékeit, a dolgozóknak a légutak védelmére szolgáló védőeszközöket kell viselniük. A gipszkarton lapok vágására szolgáló egyszerű kézi kés használata során (ahogy sokszor történik), a megengedett munkahelyi expozíció határértékeinek túllépési valószínűsége igen csekély. Gipszkeverékek Ugyanezek az ajánlások vonatkoznak a gipszkeverékekre is, ahol por szabadulhat fel, főleg a keverés során (poralakú vegyületekre vonatkozik) illetve a csiszolásra (poralakú vegyületekre és előre gyártott betonmasszára vonatkozik).

Forgalmazók: legfontosabb ajánlások

A forgalmazók kötelesek a raklapokon és a termékeken elhelyezett jelöléseket betartani, azokat nem szabad eltávolítani. Az ajánlatukban valószínűleg más, kristályos szilícium dioxidot tartalmazó építőipari termékek is találhatók. A vevők kérdéseket tehetnek fel a forgalmazóknak az ilyen jelölésre vonatkozólag, ezért minden forgalmazónak részt kellene vennie a szilícium dioxidra és az egészségre gyakorolt potenciális hatására vonatkozó oktatáson úgy, hogy képes legyen az ügyfeleit megfelelően tájékoztatni. Ennek köszönhetően a Siniat termékek forgalmazói kompetens és professzionális tanácsadókként léphetnek fel. További információkért kérjük, látogasson a következő honlapokra: http://www.crystallinesilica.eu/http://www.eurosil.eu/.

Innovatív, intelligens és hatékony megoldások

Minősített és tesztelt megoldások

Elkötelezettség a fenntartható építészet mellett